Koolitused

Lisaks seaduslikult sätestatud nõudele, et et igas ettevõttes peaks olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ja pärast seda iga järgneva kolme aasta jooksul vähemalt 6-tunnise jätkukursuse, on elupäästva esmaabi alased teadmised ja oskused vajalikud igale inimesele, kes hoolib oma lähedastest, sõpradest, kolleegidest ja tuttavatest ning on valmis ka kriitilisemates olukordades andma elupäästvat esmaabi.

Oma koolitustel püüame vastuseid leida sinu erinevatele küsimustele. Meil vahelduvad õppevestlused mitmete praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Oluline osa on teadmiste ja käeliste oskuste arendamisel situatsioonmängudel. Tegevuste lõppemisel  väljastame  tunnistuse, kui oled tegevustest aktiivselt osa võtnud ning esmaabikoolitustel sooritanud ettenähtud lõputesti positiivse tulemusega. Täiendkoolitustel osalemisel on oluline omada põhikoolituse läbimist tõendavat tunnistust.

Omades ametlikku koolitusluba pakume alljärgnevaid
esmaabialaseid koolitusi 
ppekavad on registreeritud ja kinnitatud SM koolitusloaga nr 4/2017, 27.03.17.):

Lisaks on omavahelisel kokkuleppel meilt võimalik saada seltskondlikke ning meeleolukad seiklus-ja meeskonnatööalased koolitusi/tegevusi ning keskkonna- ja avaliku esinemise alaseid koolitusi. Võimalus on erinevad teemad omavahel ka põnevaks seikluseks kokku sobitada. 
 
Koolituste läbiviimise aeg ja koht kokkuleppel. Hind sõltub osalejate arvust ning koolituse pikkusest. Nt 16 tunnise koolituse korral on grupi hind …<12 osalejat 1200€; 13-16 osalejat 1300€ ja 17…20 osalejat 1600€. Hinnale lisandub vajadusel koolitusruumide kasutuse ja toitlustuse maksumus. 
Koolitustel  35 eur/in kuni 6 tunnine koolitus, 45 ur/in 8 tunnine koolitus
Koolituste läbiviimisel võtame arvesse seltskonna eripära, tegevusvaldkonda, vajadusi ning kursusel osalejate kogemusi. Tagame ettevõtte ning osalejate siseinformatsiooni konfidentsiaalsuse. 
 
Infomaterjalide lehel on avaldatud ka mõnede teemade refereeringud. Huvi korral on võimalik antud teemadest põhjalikumalt rääkida ka meie koolitustel.
 
Täpsema info saamiseks helista või saada e-mail või täida kodulehel olev tagasiside vorm. Kõnele mittevastamisel on soovitatav saata sõnum. Vastan  esimesel võimalusel.
 
Võib-olla on tekkinud nüüd sul küsimus:  
„Aga mis kasu ma sellest kõigest saan?“
Tule meie juurde ja uurime järele.